Content


Context

Related to ...

National Ordinance amending the Civil Procedure Code and Bankruptcy Decree of 1931 with additions to the new Civil Code (Parliamentary Year 2010-2011-018)

Parliament NA number 3704

This draft aims to adjust the Code of Civil Procedure and the Bankruptcy Decree 1931 in light of the changes of the new Civil Code and the electronic deed.


State of Affairs

Preparation

Central Committee

Public Meeting

Publication


Key Data

Submitted

July 20, 2011

Title

National Ordinance amending the Civil Procedure Code and Bankruptcy Decree of 1931 with additions to the new Civil Code (Parliamentary Year 2010-2011-018)

Landsverordening tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Faillissementsbesluit 1931 aan een aantal aanvullingen van het Burgerlijk Wetboek (Zittingsjaar 2010-2011-018

Initiator 

Minister of Justice

Entry into Force

AB 2014, 12