Content


Context

Related to ...

National Ordinance implementing the Convention on jurisdiction and enforcement of judgments in civil and commercial matters established in Brussels on 27 September 1968, with judgments in civil and commercial matters, with Protocol and Joint Statement, as amended, and the Convention established on March 26, 1992 Lugano on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial Protocols and Declarations, as amended (Parliamentary Year 2014-2015-058)

Parliament NA number 2343
This draft intends to implement the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, concluded in civil and commercial matters as established on September 27, 1968, with Protocol and Joint Declaration (Trb. 1969, 101), as amended and the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, Protocols and Declarations (Trb. 1989, 58), concluded on March 26, 1992, as amended.


State of Affairs

Preparation

Central Committee

Public Meeting

Publication


Key Data

Submitted

April 2, 2015

Title

National Ordinance implementing the Convention on jurisdiction and enforcement of judgments in civil and commercial matters established in Brussels on 27 September 1968, with judgments in civil and commercial matters, with Protocol and Joint Statement, as amended, and the Convention established on March 26, 1992 Lugano on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial Protocols and Declarations, as amended  (Parliamentary Year 2014-2015-058)

Landsverordening houdende uitvoering van het op 27 september 1968 te Brussel tot stand gekomen Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met Protocol en Gemeenschappelijke Verklaring, zoals gewijzigd, alsmede het op 26 maart 1992 te Lugano tot stand gekomen Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Protocollen en Verklaringen, zoals gewijzigd (Zittingsjaar 2014-2015-058)

Initiator 

Minister of Justice

Entry into Force

N/A