Permanent Committee of Kingdom Affairs and Inter-Parliamentary Relations meeting of Parliament about several Kingdom Laws

PHILIPSBURG, Sint Maarten – The Permanent Committee of Kingdom Affairs and Inter-Parliamentary Relations (CKAIR), will meet on November 6, 2019.

The CKAIR Committee meeting which was originally scheduled for November 5, 2019 at 9.30 hrs but was not continued due to a lack of quorum has been rescheduled for Wednesday, November 6, 2019 at 16.00 hrs. in the General Assembly Chamber of the House at Wilhelminastraat #1 in Philipsburg.

The agenda points are:
Incoming documents
Kingdom Laws:
Voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Tr 2012, 26) en de op 15 november 2018 te ‘s- Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216) (IS/855/2018-2019 dated April 12, 2019)
Voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (IS/945/2018-2019 dated May 3, 2019)
Voorstel van Rijkswet houdende goedkeuring van het op 14 juni 2007 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Tr 2011,152 en Trb. 2016, 113) (IS/1133/2018-2019 dated June 18, 2019)
Voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Tr 2018, 74 en Trb. 2018, 200) (IS/1322/2018-2019 dated July 30, 2019)
Voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Tr 2018, 125 en Trb. 2019, 102) (IS/1329/2018-2019 dated August 1, 2019)
Preparation IPKO and Tripartite Curaçao January 2020

Members of the public are invited to the House of Parliament to attend parliamentary deliberations.

The House of Parliament is located across from the Court House in Philipsburg.

The parliamentary session will be carried live on St. Maarten Cable TV Channel 115, via SXM GOV radio FM 107.9, via Pearl Radio FM 98.1 www.pearlfmradio.sxvia the internet www.sxmparliament.organd Parliament’s Facebook page: Parliament of Sint Maarten